Allocation of Special Strategic Funds from the Forum for Asian Studies

The Forum for Asian Studies at Stockholm University will during the 2018-2019 academic year offer funding for postdoctoral researchers to write grant proposals focusing on Asia, aimed primarily at calls from major funders such as Formas, Riksbanken Jubileumsfond, and the Swedish Research Council during the spring of 2019. The goal is to strengthen research on Asia at the Faculty of Social Sciences and Stockholm University. Up to six people may be awarded up to two month’s salary (including LKP and OH) to write applications supported by a department at the Faculty of Social Sciences. Groups may also apply for funds together.  

Interested researchers should send a one-page summary of a project proposal and a two-page CV to asianstudies@su.se by 1 June. Write “strategic funds” in the subject line. A notification of the allocation of funds will be submitted within two weeks. Researchers allocated funds will be invited to take part in a proposal writing workshop beginning in the fall led by the Forum director, Professor Johan Lindquist.

For further information please contact the Forum coordinator, Eva Hansson, eva.hansson@statsvet.su.su.

Tilldelning av medel från Forum för Asienstudiers särskilda strategiska satsning

Forum for Asienstudier vid Stockholms universitet erbjuder under det kommande akademiska året, 2018-2019, postdoktorer möjlighet att ansöka om medel för att skriva forskningsansökningar som fokuserar på Asien, framförallt riktade mot utlysningar från större forskningsfinansiärer som Formas, Riksbankens Jubileumsfond, och Vetenskapsrådet under våren 2019. Målet är att stärka forskningen kring Asien på Samhällsvetenskapliga fakulteten och Stockholms universitet. Upp till sex personer kan komma att tilldelas upp till två månadslöner (inklusive LKP och OH) för att skriva ansökningar som stöds av en institution på Samhällsvetenskapliga fakulteten. Det är även möjligt för forskargrupper att söka medel.  

Intresserade forskare skall skicka en sammanfattning av ett projektförslag på en sida och en cv på två sidor till asianstudies@su.se senast den 1 juni. Skriv “strategiska medel” i ämnesraden. Besked om tilldelning lämnas inom två veckor. De forskare som tilldelas medel kommer att ingå i en ansökningsverkstad under det kommande året som leds av Forums föreståndare, Professor Johan Lindquist.

För vidare information vänligen kontakta Forums koordinator, Eva Hansson, eva.hansson@statsvet.su.su.