Centrumet är tvärvetenskapligt och består av forskare från olika institutioner inom den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet.

Kärnverksamheten består av månatliga seminarier och återkommande konferenser och workshop, både nationella och internationella.