Efter valet 2015 har internationella organisationer gradvis släppt sina påtryckningar mot den burmesiska regeringen med krav på förbättrade mänskliga rättigheter, demokrati och fred. Trots att valet var ett viktigt steg i Burmas demokratiska utveckling så visade många rapporter redan kort efter valet att situationen för de mänskliga rättigheterna hade försämrats i vissa delar av landet. Förtrycket mot befolkningsgruppen rohingya har fortsatt. Vägen till fred, demokrati och mänskliga rättigheter tycks lång. Möt forskarna Niklas Foxeus och Kristina Simion som talar om dagens utveckling i Burma/Myanmar utifrån sin pågående forskning om motsättningarna mellan buddhister och muslimer, med ett särskilt fokus på uppkomsten av buddhistiska nationalistiska rörelser sedan 2012, respektive om utmaningarna förknippade med att utveckla rättsstaten i landet.

Niklas Foxeus, fil.dr., forskare, Religionshistoria, ERG, Stockholms universitet; och akademiforskare vid Kungl. Vitterhetsakademien. Han disputerade år 2011 på en avhandling om esoteriska organisationer i Burma. Under 2013-2015 bedrev han forskning inom ett projekt om mötet mellan buddhism och kapitalism i Burma (finansierat av VR). Sedan 2015 forskar han inom ett projekt om buddhistisk nationalism i Burma (finansierat av Kungl. Vitterhetsakademien).

Kristina Simion, fil.dr., forskare, Rättssociologi/Utvecklingsstudier, School of Regulation and Global Governance, ANU College of Asia and the Pacific. Hon disputerade 2018 vid Australian National University på en avhandling om utvecklingsmäklare och rättsstatsuppbyggnad i Burma. Under 2017-2018 arbetade hon med frågor som rör Burma och rättsstatsuppbyggnad på Folke Bernadotteakademin i Stockholm.

Frida Perjus, Burma/Myanmarhandläggare, Olof Palmes Internationella Center

Detta seminarium arrangeras i samarbete mellan Forum för Asienstudier, Stockholms Universitet, Olof Palmes Internationella Centrum och ABF Stockholm.